ArchiText III.3 Content Management SystemLEES MEER
Unsplashed background img 2

ArchiText

Deze webinhouden zijn samengesteld met ArchiText, een CMS-systeem dat vooral speelt op gebruiksvriendelijkheid. Niet enkel de output, maar vooral het achterliggende beheersysteem probeert eenvoudige bediening mogelijk te maken.

Het kent voortdurende updates en tracht een evenwicht te vinden tussen de wensen van de eindgebruikers én de interactieve mogelijkheden van platformonafhankelijke webtechnologieën.

Het modulaire ontwerp maakt het mogelijk om het systeem snel uit te breiden op vraag van de gebruiker.

De teksteditor van ArchiText

Artikels en rubrieken